ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

“หลังคาเซลล์แสงอาทิตย์” ช่วยชาวบ้านแก้จนด้วยพลังงานสะอาด

137 View

ส่านซีผุด “หลังคาเซลล์แสงอาทิตย์” ช่วยชาวบ้านแก้จนด้วยพลังงานสะอาด
แผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนมากถูกติดตั้งอยู่บนหลังคาบ้านของประชาชนท้องถิ่นอำเภอเจ๋อโจว เมืองจิ้นเฉิง มณฑลส่านซีทางตอนเหนือของจีน รัฐบาลท้องถิ่นเมืองจิ้นเฉิงดำเนินการก่อสร้างสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ตามหมู่บ้าน 211 แห่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการบรรเทาปัญหาความยากจน เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ของชาวบ้านด้วยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้


#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy

137 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

“Apple ตั้งเป้าผลิตสินค้าและเทคโนโลยีจากพลังงานสะอาด 100% ในปี 2020”

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน

ดูรายละเอียด

“เยอรมนีต้นแบบพลังงานสะอาดโลก”

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน : “เยอรมนีต้นแบบพลังงานสะอาดโลก”

ดูรายละเอียด

แยกขยะ 7 สี

ดูรายละเอียด