ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

สัญลักษณ์ไฟฟ้าน่ารู้

226 View
สัญลักษณ์ไฟฟ้าน่ารู้
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า คือ เป็นเครื่องหมายที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วในระดับสากล ใช้สำหรับแทนอุปกรณ์และหน่วยวัดทางไฟฟ้าต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน


#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy
226 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

เกาะไร้ขยะ

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน

ดูรายละเอียด

“อพาร์ตเมนท์คุณป้า กับแผงโซลาร์เซลล์”

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน

ดูรายละเอียด

“หลอดไฟสามารถให้พลังงานกับแผ่นโซลาร์เซลล์ได้หรือไม่”

ความรู้บันดาลไฟ

ดูรายละเอียด