ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

บ้านโตเข้าหาแสง

212 View
บ้าน Heliotrope นวัตกรรมต้นแบบจากเยอรมนี
การใช้พลังงานอย่างประหยัดและพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด

ในทางวิทยาศาสตร์ เรามักใช้คำว่า Heliotrope ในการเรียกพืชที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ เช่น ทานตะวัน เป็นต้น จากเอกลักษณ์ดังกล่าว ทำให้ Rolf Disch สถาปนิก ชาวเยอรมัน ได้นำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์

ซึ่งมีเอกลักษณ์อยู่ที่แผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านบนหลังคา สามารถหมุนปรับทิศทางได้ตามแนวโคจรของดวงอาทิตย์

บ้าน Heliotrope มีผังอาคารเป็นรูปวงกลม ประกอบด้วยอาคาร 3 ชั้น ทั้งหมดตั้งอยู่ บนเสา ขนาดใหญ่เสาเดียวคล้ายกับต้นไม้ใหญ่ บ้านหลังนี้ถูกออกแบบให้ไม่ต้องพึ่งพาพลังงาน จากภายนอกเลย

โดยพลังงานที่ใช้ในอาคารทั้งหมดได้มาจากแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ด้านบนหลังคา ซึ่งสามารถผลิตพลังงานได้ถึง 5 เท่าของพลังงานที่บ้านหลังนี้บริโภคในแต่ละวัน บ้านหลังนี้ จึงถือเป็นบ้านพลังงานแสงอาทิตย์หลังแรกๆ ของโลก ที่สามารถผลิตพลังงานได้มากกว่าพลังงานที่ต้องใช้ นอกจากนี้ตัวบ้านยังมีระบบกักเก็บน้ำฝน และระบบหมุนเวียนนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย

ที่มา : https://bit.ly/2umyR3e

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy
 
 
212 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

แซลมอลอลาสก้าตายหมู่เพราะน้ำที่อุ่นขึ้น

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน

ดูรายละเอียด

เกาะไร้ขยะ

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน

ดูรายละเอียด

“หลังคาเซลล์แสงอาทิตย์” ช่วยชาวบ้านแก้จนด้วยพลังงานสะอาด

ดูรายละเอียด