ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

“หลอดไฟสามารถให้พลังงานกับแผ่นโซลาร์เซลล์ได้หรือไม่”

326 View

“หลอดไฟสามารถให้พลังงานกับแผ่นโซลาร์เซลล์ได้หรือไม่”ปริมาณของแสงที่ส่องบนโซลาร์เซลล์นั้นเรียกว่า ความสว่างหรือความส่องสว่าง เซลล์ไม่สร้างพลังงานในความมืดสนิทได้ เมื่อระดับความสว่างเพิ่มขึ้นการผลิตพลังงานจะสูงขึ้นจนกระทั่งถึงขีดจำกัด

และเมื่อเกินขีดจำกัดนี้ แสงที่มากขึ้นจะไม่ให้กระแสเพิ่มเติม โดยทั่วไปแล้วโซลาร์เซลล์ในวันที่แดดจัดจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตรบนพื้นผิวโลก แต่โซลาร์เซลล์ทั่วไปจะได้รับเพียงเล็กน้อยในส่วนนี้เนื่องจากขนาดของมันมีเพียงไม่กี่ตารางเซนติเมตร

หลอดไฟจะให้พลังงานระหว่าง 40 และ 100 วัตต์ รวมถึงความยาวคลื่นอินฟราเรด หากคุณถือแผงโซลาร์เซลล์ใกล้กับหลอดไฟก็จะได้รับแสงในปริมาณใกล้เคียงกับดวงอาทิตย

อย่างไรก็ตามดวงอาทิตย์ก็มีพลังงานมากที่สุดและหลอดไส้ในระยะใกล้ก็สามารถทดแทนขนาดที่เล็กได้

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy

326 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

“ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ใช้เวลาเท่าไหร่”

บทความบันดาลไฟ

ดูรายละเอียด

พลังงานหมุนเวียนเพื่อผู้หญิง

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน

ดูรายละเอียด

“Apple ตั้งเป้าผลิตสินค้าและเทคโนโลยีจากพลังงานสะอาด 100% ในปี 2020”

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน

ดูรายละเอียด