ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ไปไหนไปด้วย Car sharing

188 View
คนบันดาลไฟ ในต่างแดน : Car sharing รถโดยสารสาธารณะสำหรับคนในหมู่บ้านเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

Freiburg เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า "ค่าจอดรถแพงที่สุดในประเทศเยอรมนี" และที่จอดรถก็หายากเสียยิ่งกว่าทองเพราะประชากรที่นี่เน้นการใช้รถโดยสารสาธารณะ จักรยาน หรือการเดินเท้าเป็นหลัก เพื่อประหยัดพลังงานและไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์นั่นเอง

แต่รถยนต์ก็ยังคงเป็นพาหนะทางเลือกสำหรับหลายครอบครัว ทางอออกหนึ่งของนโยบายนี้คือ ภายในหมู่บ้าน Vauban ของเมือง Freiburg มีรถยนต์ให้คนในหมู่บ้าน แบ่งปันกันใช้ หรือที่เรียกว่า Car sharing ซึ่งรถยนต์ส่วนกลางคันนี้จะจอดอยู่ที่ประจำของแต่ละอาคารในหมู่บ้านและคนที่อยู่อาศัยในอาคารนั้นๆ

จะใช้รถคันนี้ร่วมกันในการเดินทางในวันที่จำเป็น เช่น Family Trip เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือมีสัมภาระ เท่ากับว่า รถยนต์ 1 คัน จะถูกใช้สำหรับผู้อยู่อาศัยต่ออาคาร 1 หลัง แทนที่จะใช้รถยนต์ 1 คันต่อ 1 ครัวเรือน หรือรถยนต์ 1 คันต่อหนึ่งคน

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy
188 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

สัญลักษณ์ไฟฟ้าน่ารู้

ดูรายละเอียด

พลังงานหมุนเวียนเพื่อผู้หญิง

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน

ดูรายละเอียด

“โซลาร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน”

เมื่อฟิลิปปินส์ใช้เกาะทั้งเกาะ สร้างพลังงานไฟจากฟ้า

ดูรายละเอียด