ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

“อันตรายแค่ไหน...ถ้าฟ้าผ่าโซลาร์เซลล์”

522 View


“อันตรายแค่ไหน...ถ้าฟ้าผ่าโซลาร์เซลล์”
หากในช่วงฤดูฝนมีฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าที่รุนแรง อาจเป็นเรื่องร้ายแรงสำหรับ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงระบบโซลาร์เซลล์ได้ เพราะทุกครั้งที่ฟ้าผ่าจะเกิดสนามแม่เหล็กความเข้มสูงมากบริเวณที่มีระบบโซลาร์เซลล์ติดตั้งอยู่ถึงแม้จะไม่ได้ผ่าโดยตรงก็ตาม

แต่ก็สามารถทำให้อุปกรณ์หลักในระบบ เช่น Inverter , Solar Charge Controller เสียหายได้ ส่วนใหญ่แล้วหากฟ้าผ่าลงแผงโซลาร์เซลล์ Inverter จะเสียทันที รวมถึง Solar Charge Controller

ดังนั้นวิธีการป้องกันแบบง่ายๆ คือ ช่วงฝนตกฟ้าคะนองให้ถอดปลั๊กไฟออกจากตัว Inverter งดใช้ไฟชั่วคราว ส่วน Inverter คุณภาพดี จะมีระบบป้องกันฟ้าผ่าในตัวอยู่แล้ว

หรือการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะจากฟ้าผ่า (Surge Protection Device, SPD) ซึ่งมีหน้าที่และหลักการคือ ลัดวงจรตัวเองในขณะที่เกิดแรงดันจากฟ้าผ่าเพื่อทำให้กระแสเสิร์จเปลี่ยนทิศทางวิ่งผ่านตัวเองลงกราวด์ แทนที่จะเข้าไปทำอันตรายกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในระบบ

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy
522 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

เกาะไร้ขยะ

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน

ดูรายละเอียด

“เยอรมนีต้นแบบพลังงานสะอาดโลก”

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน : “เยอรมนีต้นแบบพลังงานสะอาดโลก”

ดูรายละเอียด

สวนสนุกโซลาร์เซลล์

สนุกด้วยพลังสะอาด

ดูรายละเอียด