ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

เกาะไร้ขยะ

181 View
คนบันดาลไฟ ในต่างแดน : “เกาะไร้ขยะ”

เกาะบอร์นฮอม ประเทศเดนมาร์ค กำลังจะกลายเป็นเกาะแรก ๆ ของโลกที่ไม่มีขยะเลยสักชิ้นเดียว หลังจากที่ชุมชนซึ่งมีประชากรครึ่งล้านคน จะร่วมมือกันนำสิ่งของเหลือใช้ทุกชิ้นกลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีในการเผาขยะ ที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ออกมาทำลายสิ่งแวดล้อมเลย อีกทั้งบนเกาะแห่งนี้ ก็ไม่มีพื้นที่ใดที่เป็นที่ทิ้งขยะอีกด้วย

เกาะบอร์นฮอม ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 588 ตารางกิโลเมตร ซึ่งโดดเด่น และมีชื่อเสียงในเรื่องของหมู่บ้านชาวประมง และแสงอาทิตย์ที่เจิดจ้า ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยม ของชาวเดนมาร์กในช่วงฤดูร้อน ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นตั้งนโยบายแล้วว่า เกาะแห่งนี้จะปราศจากไร้ซึ่งสิ้นขยะอย่างสิ้นเชิงภายใน ปี คศ. 2032

ที่มา: https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/04/bornholm-island-denmark-goes-trash-free-by-recycling/

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy
181 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

ไปไหนไปด้วย Car sharing

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน

ดูรายละเอียด

พลังงานหมุนเวียนเพื่อผู้หญิง

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน

ดูรายละเอียด

“อพาร์ตเมนท์คุณป้า กับแผงโซลาร์เซลล์”

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน

ดูรายละเอียด