ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

หลักการทำงานของโซลาร์เซลล์

462 View
หลักการทำงานของโซลาร์เซลล์เป็นอย่างไร...คนบันดาลไฟมีคำตอบ

หลักการทำงานเริ่มต้นเมื่อนำแผงโซลาร์เซลล์ไปรับแสงจากดวงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์จะดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วส่งต่อไปยังแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยวงจรจะเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC
.
แต่ปัจจุบันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ AC จึงไม่สามารถนำมาใช้งานร่วมได้โดยตรง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม คือ อินเวอร์เตอร์ (solar Inverter) โดยหน้าที่ของอินเวอร์เตอร์นี้จะเป็นตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรง DC ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ AC จึงทำให้สามารถนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นกระแสสลับ AC มาใช้งานได้นั้นเอง
.
และอุปกรณ์เพิ่มเติมที่สำคัญอีกหนึ่งชนิดที่จะทำให้เราใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องได้ ในกรณีที่ไม่มีแสงอาทิตย์ เช่น ในขณะที่ฝนตกท้องฟ้ามืดครึ้ม และในเวลากลางคืนก็คือ แบตเตอรี่ โซลาร์เซลล์ ซึ่งจะเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้
.
“ สรุปหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์ นอกจากแผงโซลาร์เซลล์แล้วจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม คือ อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ สำหรับใช้งานร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปได้ และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy
462 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

เกาะไร้ขยะ

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน

ดูรายละเอียด

“กลัว...แดดไม่แรง กลัว...โซลาร์เซลล์จะไม่ผลิตไฟฟ้า”

จะกลัวไปทำไม...คนบันดาลไฟ มีคำตอบ

ดูรายละเอียด

ญี่ปุ่นไม่ยอมแพ้ สร้างเมืองใหม่ด้วยไฟจากฟ้า

บทเรียนจากสึนามิและพลังงานนิวเคลียร์

ดูรายละเอียด