ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

“กลัวแผงโซลาร์เซลล์พัง กลัวต้องเปลี่ยนบ่อยๆ”

306 View
“กลัวแผงโซลาร์เซลล์พัง กลัวต้องเปลี่ยนบ่อยๆ”
จะกลัวไปทำไม...คนบันดาลไฟ มีคำตอบ
.
หลายๆ คนอาจเคยได้ยินมาว่าแผงโซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานที่สั้น ทำให้ต้องเปลี่ยนแผงบ่อยๆ แต่แท้จริงแล้วหากมีการดูแลรักษา และใช้งานอย่างถูกวิธี แผงโซลาร์เซลล์จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนานถึง 25 ปี และหลังจากนั้นยังสามารถใช้งานได้ต่อไปอีกหลายปี ด้วยประสิทธิภาพประมาณ 80%

การดูแลรักษาที่ดีจะช่วยยืดอายุการใช้งานและรวมถึงลดภาระค่าซ่อมบำรุงได้เป็นจำนวนมาก#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy
306 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

เปลี่ยนชีวิตของคนรากหญ้าด้วยแสงอาทิตย์

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน

ดูรายละเอียด

สัญลักษณ์ไฟฟ้าน่ารู้

ดูรายละเอียด

เกาะไร้ขยะ

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน

ดูรายละเอียด